Home > Společenská odpovědnost

Od začátku naší činnosti podporujeme unikátní rozvojové projekty a snažíme se přispět k lepšímu světu. Nemyslíme jen na sebe a vlastní zisk, ale také na to co způsobuje naše činnost. V letech 2013 a 2014 jsme podpořili rozvojové projekty, které mají za cíl chránit a znovu obnovovat vykácené pralesy, zachovávat místní biodiverzitu a ochraňovat ohrožená zvířata. Od roku 2015 jsme začali také podporovat organizaci Maendeleo, která pokytuje mikropůjčky farmářům v Tanzánii, díky kterým mají šanci na lepší život.

Maendeleo – poskytuje mikropůjčky farmářům; Tanzánie

Green Life – ochraňuje prales a jeho biodiverzitu; Sumatra

World´s Green Lungs – projekt který přeměňuje neúrodnou savanu opět v prales; Demokratická republika Kongo

Nový prales – projekt, který má za cíl přeměnit v ještědské oblasti smrkorosty na původní listnatý les; Česká republika

I v dalších letech budeme v naší podpoře pokračovat. Těší nás, že můžeme plnit vaše cestovatelské sny s patřičnou odpovědností.