Home > Blog > Národní parky > Norské národní parky > Národní park Rondane

Národní park Rondane

Upozornění: Níže uvedený text je chráněn českým i mezinárodním autorským právem. Byl přeložen z anglického originálu se souhlasem norského autora. Šíření, kopírování a úpravy tohoto textu podléhají souhlasu CK HORY.

NÁRODNÍ PARK RONDANE

PRVNÍ NORSKÝ NÁRODNÍ PARK

Rondánské vrcholy se majestátně tyčí nad holou náhorní plošinou s lišejníky. Krajina na jihu má přátelské, zaoblené vrcholy. Zejména na severu a východě parku najdeme i hluboké kary a strmé útesy. Rondane je neplodná oblast skalnatého a hornatého terénu, kterému dominují lišejníky a vřes. Divocí sobi tu žili po několik tisíc let. Pozůstatky loveckých míst a osídlení a dalších památky kulturního dědictví, které jsou spojené s lovem a odchytem divokých sobů, lze nalézt po celém Rondane. Park je nyní jedním z posledních míst v Evropě, kde žijí původní euro-asijští sobi. Rondane se stal v roce 1962 prvním norským národní parkem a v roce 2003 byl rozšířen. Krajina, kulturní dědictví, zvířata a rostliny nesmí být rušeny a poškozovány. Turisté tak najdou klid a mohou si užívat krás přírody a historie. Dnes je Rondane jedním z nejnavštěvovanějších národních parků v Norsku.

PROCHÁZKY, KTERÉ BUDOU VYHOVOVAT VŠEM

Rondane nabízí různé varianty pro turistiku a procházky, od jednoduchých až po horolezecké výpravy, které trvají několik dní. Terén se táhne od horských lesů přes zvlněné náhorní plošiny až po ostré hřebeny a vznešené vrcholy. Pokud přijíždíte do parku přes Gudbrandsdalen údolí, Mysuseter, Høvringen, Grimsdalen a Venabygdsfjellet, je vstup do parku dobrý. Atndalen je hlavní vstupní branou z východu. Je zde vynikající síť horolezeckých chat a značených turistických cest. Nejvíce využívané cesty jsou mezi Bjørnhollia, Rondvassbu a Dørålseter. Je zde mnoho možností, jak dosáhnout vrcholu. Devět vrcholů v Rondane dosahuje výšky nad 2000 m.n.m. Než se dostanete k samotnému vrcholu, musíte absolvovat chůzi přes kameny, ale odměnou vám bude nádherný výhled. Síť chat a cest v Rondane pokračuje na sever do Dovre , na východ do západních částí hor Alvdal a na jih do Venabygdsfjellet. Pokud máte dostatek času na procházky delšího charakteru, můžete jít cestou z Hjerkinn po dovreské náhorní plošině až do Osla, nebo sledovat značené cesty severozápadně přes Dovrefjell do Åndalsnes a Isfjorden.

ZRANITELNÝ SVĚT ZVÍŘAT

Rondane je oblíbený cíl pro lyžaře v zimě a pěší turisty v létě, ale to je obýván mnoha druhy zvířat, která nechtějí být rušena. Je proto důležité věnovat zvláštní pozornost životu zvířat a rostlin, v neposlední řadě divokým sobům. Sobi v této oblasti jsou velmi plaší. Draví ptáci, jako je orel skalní a raroh lovecký, jsou obzvláště zranitelní na svých hnízdišťích od března do června . Jestliže budete využívat značených cest, je zde menší riziko narušení živočišného a rostlinného života. Několik značených turistikých tras a lyžařských tratí bylo v nedávné době přesměrováno nebo jejich označení úplně odstraněno, aby byl ochráněn život zvířat. Jako návštěvník národního parku Rondane budete tak mít možnost užít si vzácných setkání s těmito zvířaty.

POZŮSTATKY Z DOBY LEDOVÉ

Deglaciace po době ledové zanechala zřetelné stopy v terénu. Údolí a kary byly vyhloubeny ledem, zatímco ledovcové řeky vyřezávaly úzké soutěsky. Bylo tak zde uloženo velké množství štěrku a kamení. Štěrkové valy, hřebeny a hluboké prohlubně v Skrangelhaugane jižně od Dørålseter tvoří zvláštní krajinu. Špatné podmínky pro rostliny, suché klimatické podmínky a půda chudá na živiny byly výsledekem ne přiliš bohaté vegetace v Rondane. Většina národního parku je nad hranicí lesa a daří se zde jen nejvytrvalejším rostlinám . Lišejníky se zbarvují do světle žluto-zelené barvy. Rozsáhlé plošiny jsou nažloutle bílé díky dvěma lišejníkům a to Cladonia stellaris a C. rangiferina. Na podzim vřes a trpasličí bříza zbarvují zem teplými barvami. Jedna z mála kvetoucích rostlin, přežívajících ve vysokých nadmořsských výškách, je pryskyřník ledovcový, který se nachází ve výšce až 1700 metrů. Údolí má pestřejší vegetaci se svahy pokrytými břízou a borovicí zalesněnou krajinou. Jižní části parku jsou pokryty bujnější vegetaci s více náročnými druhy a vegetačními typy.

ALPSKÝ EKOSYSTÉM

Rondane má prakticky nedotčený alpský ekosystém, který zahrnuje divoké soby, vlky, orly skalní a rarohy lovecké. Mnoho druhů ptáků je přizpůsobeno suchu a řídkému množství rostlin. Divocí sobi v této oblasti patří k původnímu skutečně velkému kmeni, který se stěhoval z Rondane přes Dovre do hor Sunndal. Silnice, železnice, vodní systémy, víkendové chaty a obecně lidský element porušili tyto migrační trasy a snížili jejich množství. Někteří z 1500-2000 divokých sobů se toulají národními parky Dovre a Rondane a tvoří tak jedinou zbývající skupinu původních euro-asijských sobů ve Skandinávii. Pozůstatky bývalých loveckých pastí tak ukazují, kde byly jejich migrační trasy a jak využívali oblast. Jen málo alpských oblastí má takové rozsáhlé náhorní plošiny nad 1200 m.n.m., jako je v Rondane. Ptáci, kteří jsou charakterističtí pro tuto oblast, jsou odkázaní žít nad hranicí lesa. Někteří z nich, jako bělokur, raroh lovecký, orel skalní a havrani zůstávají v Rondane po celý rok a využívají velké oblasti, aby si obstarali dostatek potravy. Kulík hnědý, zlaté čejky, bělořit šedý, pobřeží skřivani, sněhule severní , káně lesní, moták pilich a mnoho dalších druhů v zimě migruje na jih. Kulíci například letí celou cestu až do zimovišť v severní Africe. Mnoho lidí považuje kulíka zalatého, ceněného společníka turistů, za nejkrásnějšího ptáka v horách .

MYSLIVOST A RYBAŘENÍ

Divocí sobi jsou v Rondane loveni každý rok na podzim. Můžete zde také lovit drobnou zvěř jako jsou zajíci, bělokuři a další ptáci čeledi tetřevovitých. Mnoho jezer obsahuje pstruhy a candáty. Máte-li platné povolení k rybolovu, můžete se pokusit ulovit nějaké sousto. Po mnoho let byl v Rondane nedostatek ryb, ale nyní zde byli objeveni candáti. Méně kyselými dešti se zlepšily podmínky pro život ryb.

STOPY LOVU A ODCHYTU

V Rondane lze najít stopy dávného lovu a odchytu zvěře. Lesní zvěř byla pravděpodobně lovena po dobu 5000-6000 let. Lze zde nalézt pozůstatky, jako jsou jámy, ploty, kamenné chaty, přístřešky na úpatí převislých skal a obrovské množství polokruhových kamených zdí, kde lučištníci leželi v úkrytu a stříleli na svou kořist . Lovecké lokality se liší ve velikosti a jsou umístěny v migrační trase divokých sobů. Pozůstatky velkého masového odchytu byly nalezeny ve Verkilsdalen, v údolí v centru Rondane, u Storgrava v Haverdalen a u Einsethø v Grimsdalen. Četné památky na lov a odchyt v této oblasti svědčí o raném osídlení a několik obydlí je z doby kamené.

HORSKÁ ŘÍŠE DIVŮ

V průběhu několika let bylo v Rondane postaveno několik kamenných chat. Některé z nich byly používány lovci a rybáři z údolí , jiné lovci sokolů z Německa nebo britskými horolezci. Můžete zde vidět skupinu starých i současných kamenných chat v blízkosti Peer Gynt. Uløyhytta je nejstarší z nich a stojí zde nejméně 200 let. Slavný sběratel lidových pověstí Peter Christian Asbjørnsen zde zůstal v roce 1842 a jeho příběhy o jízdě na zádech kozla a lovu sobů následně inspirovaly Henrika Ibsena, který napsal hru Peer Gynt .

V NÁRODNÍM PARKU JSTE JEDNÍM Z HOSTŮ PŘÍRODY

Pohybujte se pěšky a na lyžích kdekoliv chcete, ale vše s motorem je v podstatě zakázáno. Zastavte se a zakempujte kdekoliv si přejete, ale vždy po sobě uklidtě a odneste si s sebou odpadky. Rozdělávat oheň je povoleno, ale pamatujte na zákaz v době od 15. dubna do 15. září, kdy hrozí požáry: Dávejte pozor při sbírání dříví na oheň a nepoškozujte a neničtě spadlé stromy. Můžete zde sbírat plody, jedlé houby a rostliny, ale jen pro vlastní potřebu Dávejte pozor, aby nedošlo k poškození kulturního dědictví a aby nebyla narušena vegetace a život zvířat : – Věnujte zvláštní pozornost hnízdícím ptákům a mláďatům zvířat – Využijte možnost lovení a rybaření, ale nezapomeňte si koupit povolení – Nepoužívejte živé ryby jako návnadu nebo nepřemístňujte ryby z jedné řeky či jezera do druhé – Psa můžete mít s sebou, ale musí být na vodítku od 1. března do 20. srpna

NORSKÉ NÁRODNÍ PARKY, NAŠE SPOLEČNÉ DĚDICTVÍ

Vytvořili jsme národní parky, které slouží na ochranu velkých ploch krajiny od pobřeží až po hory. Slouží jak pro samotnou přírodu, tak pro nás a budoucí generace. Národní parky se mohou pochlubit nádhernou přírodou s pestrým živočišným a rostlinným životem, vodopády, ledovci, horami, nekonečnými planinami, hlubokými lesy, krásnými fjordy a pobřežím. Najdete zde také kulturní dědictví, které ukazuje, jak se v oblasti žilo v minulosti. Národní parky nabízejí množství příležitostí pro vzrušující setkání s přírodou a historií. Vyzkoušejte naši nádhernou přírodu na vlastní kůži. Vítejte v norském národním parku!

You may also like...