Jak se přihlásit

JAK SE PŘIHLÁSIT NA ZÁJEZD

 

1. REZERVACE – Místo na zájezdu si můžete nezávazně rezervovat nejlépe prostřednictvím našich webových stránek vyplněním elektronického formuláře u konkrétního zájezdu pod odkazem Rezervovat zájezd. Zájezd si můžete samozřejmě rezervovat i e-mailem, nebo telefonicky; je nutné zaslat/nadiktovat kompletní informace požadované v rezervaci zájezdu. Po dokončení Vám na e-mail dorazí informační e-mail spolu s předvyplněnou smlouvou. E-mail si důkladně prostudujte a případné nesrovnalosti nám obratem nahlaste.

 

2. PODPIS SMLOUVY – Na základě vaší rezervace vám budou zaslány e-mailem, předvyplněné smlouvy o zájezdu a další podklady. Informace si pozorně prostudujte včetně všeobecných smluvních podmínek a jednu kopii podepsané smlouvy nám zašlete zpět, naskenovanou e-mailem, nebo poštou.

 

3. PLATBA – Po odeslání cestovní smlouvy je třeba uhradit nejpozději do 14 dní celou částku zájezdu, případně do 7 dní složit rezervační zálohu uvedenou na smlouvě o zájezdu. Cestovní smlouva nabývá platnosti po úhradě rezervační zálohy nebo plné ceny zájezdu.

MOŽNÉ ZPŮSOBY PLATBY:

a) bankovním převodem, na níže uvedený účet (poplatek dle sazebníku vaší banky)

22292999 / 5500 Raiffeisenbank a.s.

variabilní symbol: uveden na smlouvě o zájezdu

Platební údaje pro mezinárodní platby:
IBAN: CZ51 5500 0000 0000 2229 2999
BIC/SWIFT: RZBCCZPPXXX
Adresa banky: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4

b) v hotovosti – v prodejní kanceláři – pouze po předchozí domluvě (samozřejmě zdarma)

d) poštovní poukázkou A (poplatek 26 – 37 Kč)

e) fakturou z příspěvku zaměstnavatele  (zdarma)

Potřebujeme od vás doložit:
– název a sídlo zaměstnavatele, IČ, e-mail a částku, na kterou máme fakturu vystavit
– další zvlášní požadavky zaměstnavatele; vyžaduje-li zaměstnavatel uvedení dalších dat na fakturu, prosíme o jejich doplnění, rádi vám vyhovíme.

 

4. PŘEDODJEZDOVÉ INFORMACE – Nejpozději tři týdny před odjezdem od nás obdržíte informační e-mail. Budou v něm podrobné informace o zájezdu. Pokud uvedený e-mail neobdržíte nejpozději 10 dnů před odjezdem, dejte nám vědět.